Regnskab 2010-2011

         
         
         
      Grundejerforeningen

 

   

GARDYSGÅRD-HAVREGÅRD

 

 

   

 

 

 

   

Resultatopgørelse for perioden

 

 

   

1. september 2010 til 31. august 2011

 

 

   

 

 

 

   

og

 

 

   

 

 

 

   

Balance pr. 31. august 2011

 

 

 

RESULTATOPGØRELSE          
               
Perioden 1. september 2010 – 31.august 2011      
         

2010/11

 

2009/10

Indtægter           (T.KR)
Kontingent 265 parceller à kr. 1500,-          397.500  

398

– overført til vejkonto            198.750  

199

                 198.750  

199

Renter, gebyrer mv.                   2.700  

4

               
Indtægter i alt              201.450  

203

               
Udgifter              
Kontorhold                 10.302  

3

Småanskaffelser                          –    

0

Telefon                     1.000  

1

Forsikringer                   1.132  

1

Generalforsamling                   9.860  

7

Bestyrelsesmøder incl. Kørsel               18.973  

17

Gaver                            –    

1

Vedligeholdelse veje og fællesarealer          139.080  

52

Gebyrer, fogedret mv.                 1.100  

1

Revision og bogføring                 9.375  

10

Græsted-Gilleleje grundejerforening               3.290  

3

Tab på debitorer                          –    

1

Udgifter i alt              194.112  

97

               
Årets resultat                   7.338  

106

               
               

 

Passiver pr. 31. august 2010          
               
Egenkapital                       168.604  

267

Vejkonto                     1.172.254  

852

Egenkapital i alt                   1.340.858  

1119

               
Forudbetalt kontingent                          1.500  

0

Skyldig revision                            6.500  

7

Skyldig vedligeholdelse                       25.000  

25

Gæld i alt                         33.000  

32

               
Passiver i alt                   1.373.858  

1151

               
Foranstående regnskab med tilhørende noter, som vi har revideret, er udarbejdet på
grundlag af grundejerforeningens bogføring samt forelagte bilag.    
               
Brøndby, den 7    september 2011        
               
TimeVision Brøndby          
Registreret revisionsaktieselskab          
               
Michael Andersen            
Registreret Revisor            
               
               
Mogens Nederby     Birgit Thyberg Pedersen    
Kasserer       Revisor      
               
               
Bestyrelsen:            
               
               

 

Noter              
               
         

2010/11

 

2009/10

              T. KR.
Værdipapirer            
               
NOM. 232 a 10 kr            
Danske Bank til anskaffelsesværdi                16.228  

11

Værdipapirer i alt                    16.228  

11

               
Tilgodehavender            
               
Tilgodehavende kontingent                     6.800  

5

Tilgodehavender i alt                     6.800  

5

               
Likvide beholdninger i alt          
Kassebeholdning                       1.474  

1

Danske Bank 414-6301                177.103  

282

Danske Bank  vejkonto 3148-348819              417.800  

233

Nykredit vejkonto 2058318                754.453  

619

Likvide beholdninger i alt            1.350.830  

1135

               
Egenkapital            
               
Saldo 1/9-2010                  267.242  

195

– overført til vejkonto 1/9-2010            -105.976  

-34

                     161.266  

161

Årets resultat                       7.338  

106

Egenkapital i alt 31/8-2011                168.604  

267

               
Regnskab vejkonto            
               
Vejkonto 1/9-2010                  852.107  

610

Overført fra Egenkapital 1/9-2010              105.976  

34

Overført 265 kontingenter à 750,- kr              198.750  

199

Tilskrevne bankrenter 2010/11                  15.421  

9

Anvendt fra vejkonto 2010/11                            –    

0

               
Vejkonto 31/8-2011              1.172.254  

852